Kalle Petré Stockholm, Sweden 2019.03.29 Nr 2uv ARTIKEL Rädda klimatet! Men hur?
Publicerad i Internationalen 13, pappersutgåvan.
Min rubrik var: "Förslå en fortsättning!"
Svar på intervju med Lars Henriksson *.


Jag är klimataktivist och S-medlem. Jag tycker, att mitt partis politik och ledning är alldeles för långt från vad som behövs. För länge sedan var jag med i Sp och tycker, att Sp är en av de få aktörer, som förmår ganska bra kombinera den svåra uppgiften att vara för både jämlikhet och klimat. Men intervjun med Lars Henriksson var inte snygg.

De ungas klimatdemonstrationer i Sverige och över världen är fantastiska. Jag blev alldeles chockad, när jag 15 mars kom för sent till Sergels Torg i Stockholm och fick se den ofantliga massan av ungdomar strömma fram mot Mynttorget. Vad är detta? De var ju bara några få och "mest pensionärer" på fredagarna för några veckor sedan. Något har plötsligt hänt. Typiskt revolutionärt. Hoppet stiger!

I Internationalen säger Lars Henriksson: "Det är bra, men det räcker inte. --- Det hotar inte makten. --- fackföreningarna borde komma in och driva klimatfrågan --- Den kampen kommer inte att vara lika gullig som när barnen demonstrerar." Vad är detta för attityd? "bra, men", "hotar inte", "gullig". Det låter nedlåtande och förminskande. Mästrande.

Absolut att Lars och andra bör prata med ungdomarna. "Gud, vad ni är bra! Jag blir så stolt över er. Det här måste vi föra vidare till alla generationer och till andra grupper." Och sen diskutera hur kampen ska föras, vilka svårigheter som finns, hur ödesfrågan ska kunna få en anständig lösning för hela mänskligheten idag och i framtiden.

Då måste man säga, "--- det är så oerhört starka intrssen vi slåss emot. Det är de största företagen ---." Hur man sen uttrycker sej om "hela det kapitalistiska systemet" är en svårighet. Klimatdemonstranter över hela världen säger gärna "ändra systemet, inte klimatet". Det är alltså en global rörelse, som i åtminstone väldigt stor utsträckning är "systemkritisk". Det betyder inte, att rörelsen (dess gräsfötter och ledning) vet exakt till vilket system vi behöver ändra. (Vet Lars det?) Men de söker svar och är öppna för diskussion. Säg gärna "kapitalismen" och "socialismen" (vad det nu är), men diskutera hur den långa vägen av förändring ser ut.

Att säga, att hamnarbetarnas fajt var viktigare än Gretas skolstrejk - det är bara dumt. Sanningen är nog den, att klimatdemonstrerande elever i allmänhet inte förstår behovet av socialistiska lösningar, och arbetare och socialister i allmänhet inte förstår behovet av tillräckligt radikal klimatkamp. Det låter dock som om Lars Henriksson inte har annat än kantiga lösningar, som riskerar mer att stöta bort än att inspirera till utveckling.

Lars säger pessimistiskt: "Det kanske inte är så stor chans att vi lyckas ---." Och sen optimistiskt: "--- vändningen kan gå fort." Och drömmer han sej tillbaks. "Hade det här uppmärksammats på 70-talet". Åtminstone jag minns, att vi då sa, att när kineserna får lika många bilar som vi har, då är det kört. (Lars är ju expert på bilar.) Vi visste en hel del. Men hade inte förmågan. Vi förmådde inte upprätta ett bra, socialistiskt samhälle efter 1917, efter 1949, efter 1959 och efter 1968. Hur ska vi göra idag för att upprätta jämlikhet och rädda klimatet?