Kalle Petré Stockholm, Sweden 2016.11.30 Nr 2s7
KOMMENTAR Har S någon klimat-vilja?
I Dagens Nyheter idag står en nyhetsartikel * inför socialdemokraternas kongress i april 2017. "Ombuden vill slå vakt om svenska välfärden". Motsägelsefullt till den rubriken säger partisekreterare Lena Rådström Baastad: "Det kommer att behöva tillföras mer resurser till välfärden, men jag skulle inte säga att det är jättestort tryck på att vi ska höja skatterna." Betyder det vilja men inte våga, eller önska men inte från min plånbok? Är det S-dilemmat i nyliberalismens tid?

Motionerna är ännu inte offentliga, så jag kan inte själv analysera. Men Rådström säger: "Det finns en tydlig inriktning --- De frågor som vi Socialdemokrater är starka på: jobb, tillväxt och en stark gemensam välfärd ---". Men migration och integration avspeglas också i motionsfloden. Detta är vad artikeln handlar om. Jag kan i och för sig inte veta, om journalisten inte tagit med allt som Rådström sagt. Men jag kan säga, att det låter ganska typiskt.

Jag har skrivit en motion till kongressen. Bland annat: "i valet 2018 måste klimat stå överst tillsammans med jämlikhet och trygghet." Motionen blev avslagen på Stockholmsnivå. Mot en annan liknande motion, skrev Stockholmsstyrelsen: "det inte är kongressen uppdrag att peka ut enskilda frågor som extra viktiga för valrörelsen". Att avfärda klimatet som "enskilda frågor" är väl starkt. Men i DN-artikeln står: "För S-ombuden blir kongressen ett tillfälle att tydligt peka ut för partiledningen vilka frågor som bör dominera valrörelsen." Ja, det borde vara uppgiften för en kongress. Stockholms-styrelsen måste tänka om.

Till Stockholms årsmöte har jag skrivit en annan motion. Där konstaterar jag, att klimatet är en ödesfråga, enligt vårt partiprogram och andra dokument. Ändå märktes den knappt i valrörelserna 2010 och 2014. I höstkampanjen 2016, om ”Den svenska modellen”, fanns frågan inte med alls. Klimatfrågan måste tas upp som prioriterad punkt i nästa valrörelse.

Ett parti som förutom Socialdemokraterna kallar sej Framtidspartiet, måste ta dialogen med folket om den nödvändigt radikala omställningen till hållbarhet och våga ifrågasätta den eviga tillväxten. En satsning på välfärd för framtiden, måste också vara en satsning på klimatfrågan.

Dessvärre finns inget som tyder på, att S kommer att bättra sej på kongressen och i nästa valrörelse. S har ingen riktig klimat-vilja. Och detsamma gäller de flesta andra partier. Därför behövs klimatrörelsen. Klimataktion, Fossil Free, Greenpeace, KlimatSverige * och fler. Jag skulle gärna se, att denna rörelse går än mer samman och förenar sina krafter. Ett sätt att göra det, är att delta inför, på och efter Klimatriksdag 2018 *. Rösta fram de bästa förslagen. Driv på frågan i valrörelsen 2018. Bevaka att saker händer därefter.