Kalle Petré Stockholm, Sweden 2016.08.10 Nr 2rz
MOTION Hållbarhet kräver mycket mer
Till S-kongressen 2017

Världens länder beslöt december 2015 i Paris, att man skulle försöka begränsa ökningen av jordens temperatur till högst 2 C, med sikte på att hålla sig under 1.5 C. Planer som motsvarar dessa mål finns emellertid inte. I verkligheten fortsätter CO2-halten i luften att öka och vi ser fortsatta temperatur-rekord och smältande isar.

Och miljöfrågan är mer än klimatet. Sverige utnyttjar jordens resurser, som om vi hade tillgång till nästan 4 jordklot. Mänskligheten i sin helhet inklusive de fattigaste förbrukar resurser för 1.5 klot. Förutsättningen för vår höga produktivitet är tillgång till fossil energi. Denna är på väg att ta slut för lönsam utvinning, utan att det finns någon ersättning som kan tillåta motsvarande materiella produktionsvolym. Arter dör ut i en aldrig tidigare skådad takt. Plasten sprider sig i världshaven och djurens magar. Med mera.

Anledningen till detta dystra scenario är, att världens alla ekonomier i konkurrens har som främsta mål att uppnå högsta tillväxten. Tyvärr är socialdemokratins ledningar fångade i samma ohållbara ideologi. Och socialdemokratins övergivna socialistiska målsättningar gör, att redskap saknas för att kontrollera ekonomins vilda framfart.

S-politiken om "ödesfrågan" klimatet lyste nästan helt med sin frånvaro i valkampanjen 2014. Regeringen valde i juni 2016 att inte bli klimathjältar, när man beslutade att Vattenfall ska få sälja sitt kol i Tyskland. Förbifart Stockholm genomförs trots att den går emot all förnuftig klimatpolitik. Och så vidare. Visst, många bra klimatåtgärder genomförs. Men hållbarhet kräver mycket mer.

Därför föreslår jag, att
*** socialdemokratin går i spetsen för en nödvändig ekosocialism.
*** en fullständig hållbarhetsutredning måste genomföras gällande mål och metoder.
*** i valet 2018 måste klimat stå överst tillsammans med jämlikhet och trygghet.

/ Kalle Petré, Minneberg-Tranebergs S-förening