Mörkret vänder
Mörkret vänder!
Mitt i vintern börjar solen åter lyfta.
Alla firar!
Mörkrets motsats blir vårt medel.
Granars glitter. Jul är helig romantik.
Nyårssmällar önskar året gott och rikt.
Får vi snö på våra backar,
kan vi njuta av dess vithet.
Lyser månen över natten,
känns att mörkret övervunnits.
Ändå!
Vi i Norden älskar vintern.
Kylans klarhet, nejdens tystnad.
Skogens skidspår. Fjället utför.
Snöbollskriget. Gubben utav snö.
Stugans värme. Varm choklad med grädde.
Mörkret bäddar in oss.
Så!
Visst längtar vi till sommarn.
Men hösten, vintern, våren
är också livets skiften.
Vi njuter varje år på nytt
av samma cirkulation.
Ljus och mörker
finns inom oss.
Vänd nu, mörker!
Och kom åter!

Kalle, 24 december 2014