Kalle Petré Stockholm, Sweden 2012.12.01 Nr 2mp
KOMMENTAR Programkommissionens förslag

Programkommissionen har lagt ett förslag till program med alltför lite praktisk relevans för den tid vi lever i.
      Finns på ”Programkommissionen.se”.
      Min kritiska analys finns på ”GlobalReform.se/2mn.pdf”.
Diskussionstiden är oacceptabelt kort. Skjut istället beslutet till nästa kongress.

Jämlikhet
Citat: ”Klyftorna mellan länder minskar, om än långsamt, samtidigt som trenden under lång tid varit att inkomstklyftorna inom länder ökar.”
”näringslivets eliter beviljade sig själva upprörande stora privilegier, som dramatiskt vidgade gapet mellan samhällets fattiga och rika och mellan de anställda och företagens ägare och ledningar.”Det går alltså inte åt rätt håll. Men att det är ”oavsett regering” framgår inte.
Och bland uppräknade åtgärder saknas:
• Minskade inkomstskillnader.
• Minskade förmögenhetsskillnader.Hållbarhet
Citat: ”Klimatkrisen och havsdöden har tydliggjort att vi inte kan leva oberoende av naturen. ”
”Klimatkrisen är kanske den svåraste utmaning mänskligheten någonsin stått inför. Det handlar, bokstavligen, om allas vår överlevnad.”


Detta är väldigt dramatiskt skrivet, mer dramatiskt än om jämlikhet. Förslaget skriver att vi måste
Citat:”ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa.”

Men följande saknas:
Minska resursåtgången genom radikalt minskad konsumtion.
Mycket mindre resursslösande arbete för matereriell produktion, mer omvårdnad, reproduktion, kultur.
Fortsatt tillväxt inte möjlig. Tvärtom i de rika länderna. Men fortfarande tillväxt bland fattiga.


Tillväxten har gränser, som redan överskridits. Dessa behöver beskrivas med mått och steg. Det ”vågar” programmet inte göra. Istället tjatar förslaget till leda om att mer och mer tillväxt behövs.

Kapitalism
Hög produktivitet har skapats av kapitalismen, men den sabbar jämlikhet och miljö. Därför behövs ”motkrafter” mot kapitalismen, menar förslaget. Starka klasskrafter för kapitalet beskrivs:
Citat: ”Mäktiga ekonomiska intressen satsade enorma resurser på att legitimera en utveckling mot ökade sociala och ekonomiska skillnader.”
näringslivets eliter beviljade sig själva upprörande stora privilegier, som dramatiskt vidgade gapet mellan samhällets fattiga och rika och mellan de anställda och företagens ägare och ledningar.”Bland motkrafterna anges:
1. Internationellt politiskt samarbete.
2. Staternas instrument mot spekulativa rörelser.
3. Fackliga internationella strategier.
4. Folkliga rörelser.
5. Konsumentreaktioner


Det låter bra, men i det internationella ingår grekiska och spanska socialistpartierna, som på inget sätt hindrat katastrofen för de grekiska och spanska folken. Hur ska man kunna ta förslaget på allvar utan ställningstagande till den verklighet som finns? I linje med
Citat: ”Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där varje människa som medborgare, löntagare och konsument kan påverka”.finns 32 ord ”medborgare”, 6 ”konsument” och 7 ”löntagare” i förslaget. ”Arbetare” och ”tjänsteman” finns inte. Inte heller ”arbetarparti”. Kanske borde namnbyte ske.
Socialdemokratiska Medborgarpartiet mot Moderata Arbetarpartiet ?Förslagets uppräkning av motkrafter är korrekt, men måste fyllas med globala, starka krafter. Främst på klassgrund. Förslaget tar inte avstånd från hittillsvarande dålig socialdemokrati, och pekar inte ut vad som måste förändras annat än i mycket abstrakta termer. Som om ingen socialism funnes mellan stalinistisk diktatur och den nu förhärskande nyliberalismen. Därför betyder talet om ”antikapitalistiskt parti” ingenting.

Det betstående intrycket är fortsatt ojämlikhetsutveckling och resursförödande tillväxt hand i hand med kapitalet. En god vilja men en total oförmåga.