1MILJÖHÅLLBARHET35
2JÄMLIKHET20
3PRODUKTIVITET14
4KRAFT1
5REFORMPROCESS3
6SYSTEMOMVANDLING1
GGEOGRAFI0
HHÄNDELSER0
MMEDIER0
OORGANISATIONER1
PPERSONER0
VVEBBSAJTEN9