1MILJÖHÅLLBARHET35
10antropocen0
12klimat16
13resurs4
1301   begränsad0
1302   förnyelsebar0
131   energi3
1311   olja1
1312   kärnkraft0
1313   sol0
1314   vind0
1315   vatten0
1316   lagring0
132   mineraler0
133   vatten0
134   mat0
1341   fisk1
14förgiftning0
15transport1
151   frakt0
152   kollektivtrafik2
153   bilism6
154   flyg0
16struktur0
17folkmängd0
18mindre arbete0
19annat arbete0
191   kultur1
192   vård0
1akonsumtion1
2JÄMLIKHET20
21välfärd3
22individ, kollektiv0
23jämställdhet0
231   hbt1
24etnisk likhet0
241   nationalism0
242   rasism4
243   islamofobi1
27humanism0
271   solidaritet7
272   välgörenhet1
29rätt till arbete2
3PRODUKTIVITET14
30värde1
31tillväxt19
311   nerväxt2
312   staedy state0
32konkurrens1
33samverkan0
34stabilitet0
39effektivt arbete0
391   kompetens1
4KRAFT1
42klass0
421   producenter0
4211   lönearbetare0
42111   arbetare0
42112   tjänstemän0
4213   kapitalister0
4214   bönder0
4215   småföretagare0
422   klassposition0
4221   underklass0
4222   medelklass0
4223   överklass0
425   klassfunktion0
4252   politisk klass0
4253   kreativ klass0
4254   prekariat0
44folkrörelse1
441   arbetarrörelse1
4411   fackförening3
442   miljörörelse6
4421   rödgröna4
443   solidaritetsrörelse1
444   humanister0
445   borgerlighet1
46parti0
461   socialistiskt1
4611   socialdemokratiskt2
4612   revolutionärt1
462   borgerligt3
463   grönt0
48individ0
5REFORMPROCESS2
51handling0
511   kampanj1
5111   demonstration0
5112   strejk0
512   kongress2
5121   årsmöte1
513   val5
514   beslut0
515   genomförande0
5151   åtgärd1
52information0
521   program5
522   utbildning0
523   propaganda1
524   agitation0
525   reklam1
526   språk3
527   infokanal2
54deltagande7
541   organisationsdemokrati1
542   öppenhet3
5421   dialog1
5422   digital demokrati0
543   byråkrati0
6SYSTEMOMVANDLING1
60globalisering8
601   omställning4
61ekonomi2
611   kapitalism3
612   blandekonomi0
613   socialism1
6132   kommunism1
62stat0
621   diktatur1
6211   monarki0
6212   korruption0
622   demokrati1
6232   uppror2
63fred0
632   krig0
GGEOGRAFI0
gBr   Bromma1
gCh   Chile2
gEg   Egypten5
gIs   Israel2
gKi   Kina2
gLi   Libyen2
gPa   Palestina2
gSl   Slussen1
gStm   Stockholm5
gTr   Traneberg1
gTu   Tunisien2
gUs   Usa1
HHÄNDELSER0
h10a   Valet 201013
h10c   Ship to Gaza2
h11a   Kongress 20112
h11b   Vinst i välfärd2
h12a   Kongress 20134
h14a   Klimatriksdag 20145
h14b   Valet 20142
h17a   Kongress 20171
h18a   Klimatriksdag 20181
h18b   Valet 20184
h73a   Kuppen i Chile1
MMEDIER0
MDa   Dagens Nyheter3
mIn   Internationalen1
MSt   Stockholmstidningen3
MTv   Tvärdrag3
OORGANISATIONER1
oAs   Aspo2
oCe   Centerpartiet2
oKa   Klimataktion3
oKr   Klimatriksdagen16
oLo   Landsorganisationen1
oMo   Moderaterna5
oMp   Miljöpartiet1
oSak   Stockholms arbetarkommun9
oSap   Socialdemokraterna46
oSf   studieförbund1
oSi   Socialistinternationalen2
oSt3   Steg 31
oWi   Wikileaks1
PPERSONER0
pBk   Borgnäs, Kajsa1
pBt   Baudin, Tobias1
pDs   Suhonen, Daniel1
pGa   Gardell, Mattias1
pHh   Hellmark Knutsson, Helene1
pIl   Ingelstam, Lars1
pJu   Juholt, Håkan 1
pKh   Khadaffi1
pLö   Löfven, Stefan2
pRe   Reinfeldt, Fredrik1
pVi   Vilks, Lars1
pWk   Wanngård, Karin1
VVEBBSAJTEN9
V1jag själv6