Ämnen. Karl Petré, Stockholm Sweden
OORGANISATIONER1
oAs   Aspo2
oCe   Centerpartiet2
oKa   Klimataktion3
oKr   Klimatriksdagen16
oLo   Landsorganisationen1
oMo   Moderaterna5
oSak   Stockholms arbetarkommun8
oSap   Socialdemokraterna44
oSf   studieförbund1
oSi   Socialistinternationalen2
oSt3   Steg 31
oWi   Wikileaks1