MMEDIER0
MDa   Dagens Nyheter3
mIn   Internationalen1
MSt   Stockholmstidningen3
MTv   Tvärdrag3