52information0
521   program5
522   utbildning0
523   propaganda1
524   agitation0
525   reklam1
526   språk3
527   infokanal2