51handling0
511   kampanj1
5111   demonstration0
5112   strejk0
512   kongress2
5121   årsmöte1
513   val5
514   beslut0
515   genomförande0
5151   åtgärd1