461   socialistiskt1
4611   socialdemokratiskt1
4612   revolutionärt1