46parti0
461   socialistiskt1
4611   socialdemokratiskt1
4612   revolutionärt1
462   borgerligt3
463   grönt0