44folkrörelse1
441   arbetarrörelse1
4411   fackförening3
442   miljörörelse5
4421   rödgröna4
443   solidaritetsrörelse1
444   humanister0
445   borgerlighet1