422   klassposition0
4221   underklass0
4222   medelklass0
4223   överklass0