421   producenter0
4211   lönearbetare0
42111   arbetare0
42112   tjänstemän0
4213   kapitalister0
4214   bönder0
4215   småföretagare0