42klass0
421   producenter0
4211   lönearbetare0
42111   arbetare0
42112   tjänstemän0
4213   kapitalister0
4214   bönder0
4215   småföretagare0
422   klassposition0
4221   underklass0
4222   medelklass0
4223   överklass0
425   klassfunktion0
4252   politisk klass0
4253   kreativ klass0
4254   prekariat0