4KRAFT1
42klass0
421   producenter0
4211   lönearbetare0
42111   arbetare0
42112   tjänstemän0
4213   kapitalister0
4214   bönder0
4215   småföretagare0
422   klassposition0
4221   underklass0
4222   medelklass0
4223   överklass0
425   klassfunktion0
4252   politisk klass0
4253   kreativ klass0
4254   prekariat0
44folkrörelse1
441   arbetarrörelse1
4411   fackförening3
442   miljörörelse5
4421   rödgröna4
443   solidaritetsrörelse1
444   humanister0
445   borgerlighet1
46parti0
461   socialistiskt1
4611   socialdemokratiskt1
4612   revolutionärt1
462   borgerligt3
463   grönt0
48individ0