3PRODUKTIVITET14
30värde1
31tillväxt19
311   nerväxt2
312   staedy state0
32konkurrens1
33samverkan0
34stabilitet0
39effektivt arbete0
391   kompetens1