1MILJÖHÅLLBARHET35
10antropocen0
12klimat14
13resurs4
1301   begränsad0
1302   förnyelsebar0
131   energi3
1311   olja0
1312   kärnkraft0
1313   sol0
1314   vind0
1315   vatten0
1316   lagring0
132   mineraler0
133   vatten0
134   mat0
1341   fisk1
14förgiftning0
15transport1
151   frakt0
152   kollektivtrafik2
153   bilism6
154   flyg0
16struktur0
17folkmängd0
18mindre arbete0
19annat arbete0
191   kultur1
192   vård0
1akonsumtion1