Karl Petré Stockholm, Sweden Dikt Åren, tanken, minnet, stunden Nr 2h9 Ver 2 2011.01.01
í
Åren, tanken, minnet, stunden 2011.01.01

Åren, åren!
Känn, det går en
tanke genom tidens rum.

Tanken, tanken!
Än det slank en
känsla genom natten stum.

Nyårsnatten kan man skåda
ej då, ej sen, men båda.
Den knyter jorden samman.

Solens saknad skänker allvar.
Frostigt fyrverk tiden har kvar.
Männskan själv är flamman.

Minnet, minnet!
Gott är sinnet,
all vår envishet.

Stunden, stunden!
Blott sekunden
äger evighet.