Typ Beskrivning
-(Ingen dokumenttyp angiven)
AnalysLängre beskrivning med slutsatser underbyggda av fakta och/eller logik
ArkivLagrad verksamhetsinfo inom en organisation
ArtikelLängre beskrivning i annan publikation
BibliotekDokumentsamling av publikationer
Bild
BloggDagbok på vebben. Här är det i grunden en lista av dokument i datumfölj. Det kan vara notiser så väl som längre analyser. Ur listan kan göras urval.
Bok
DatabasSamling av tabeller som data kan hämtas ur. Asp-filer hämtar data där.
DiktPoesi av skiftande kvalitet
FormatfilFil som definierar format för andra filer/dokument, som textens placering och färg.
Foto
FramsidaVebbsajtens framsida
Förslag
GrupperingSammanställning av dokument i visst ämne
Karm
KommentarKortare beskrivning med synpunkter
ListaUppräkning av något
MejlMejl sänt till någon
MenyListor med underlistor med val av vebbsidor eller andra val.
NamntoppVebbsajtens topp, där namn med mera anges.
NotisKort beskrivning
ProgramSammanfattning av politiska ståndpunkter
ReferatÅtergivande av skeende. Kan vara ur verkligheten eller ur dokument.
StatistikDokument med koncentration på tabeller och/eller diagram. Kan vara baserad på databas.
Tidskrift
UppmaningAgiterande artikel
Vebbkapitel
VebbsajtDokumentsamling på vebben med många ingående dokument
Öppet brevEtt offentligt brev med syfte att lyfta fram en frågeställning.