Karl Petré Stockholm, Sweden LÄNKLISTA Vebbsajten 'Global reform' Nr 2dr Ver Löp 2015.04.01
Jag gillar:
- +
* Urval * Öppna * Anm
8Övrigt
81Avaaz
81Bortom BNP-tillväxt"undersöka vad som händer om tillväxten avstannar".
81Ekonomistas"sex forskare i nationalekonomi som brinner för saklig samhällsdebatt och nationalekonomisk forskning. Ekonomistas har ingen gemensam politisk uppfattning".
81Global rättvisa nu!
81MarinaledaEn socialistisk by i Spanien
81Not for sale"equips and mobilizes Smart Activists to deploy innovative solutions to re-abolish slavery in their own backyards and across the globe".
81Nätverket för kortare arbetstidSharing the Work Sparing the Planet
81Ordfront
81Peak prosperityThe 3 Es
81Svenska Freds"konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati".
81Sveriges Konsumenter
81Swedwatch"granskar svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra till en hållbar global utveckling".
81Transparacy International
81Vänsterekonomerna"nätverk av rödgröna ekonomer, tyckare och förståsigpåare, inom och utanför partier och akademi."
81Wikileaks