Karl Petré Stockholm, Sweden LÄNKLISTA Vebbsajten 'Global reform' Nr 2dr Ver Löp 2015.04.01
Jag gillar:
- +
* Urval * Öppna * Anm
7Tankesmedjor
71Arbetarrörelsen Forskarnätverk
71Arenagruppen"partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt".
71Forum Egalia"hållbarhet och jämlikhet". "bidra till ett lokalt perspektiv som inspirerar till praktiska exempel och metoder för genomförande av en socialdemokratisk grön politik.".
71Foundation for European progressive studies, Feps"Working together for a progressive Europe".
71Fri Tanke"främja upplysningens idéer, värna om individens fri- och rättigheter samt verka för sekulär etik och politik".
71KatalysInstitut för facklig idéutveckling
71Sektor 3"förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer".
71Tankesmedjan Tidengrundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF
71TankeverksamhetenEn socialdemokratisk tankesmedla i Göteborg
71Urban (s)"samla medlemmar, sympatisörer och vänner för en idédiskussion kring hur en modern socialdemokratisk politik kan se ut".