Karl Petré Stockholm, Sweden LÄNKLISTA Vebbsajten 'Global reform' Nr 2dr Ver Löp 2015.04.01
Jag gillar:
- +
* Urval * Öppna * Anm
2Miljö
21svenskt
211Steg 3"tillsätts resurser för att ta fram en plan för en fungerande samhällsmodell, som inte är beroende av ekonomisk tillväxt".
212Greenpeace"bevara miljön och verka för fred".
213Klimataktion" akut att påbörja klimatomställningen", "delar av dagens ordning är oförenlig med hållbarhet och rättvisa på längre sikt".
214Naturskyddsföreningen" ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation".
215Världsnaturfonden WWF
216Miljöförbundet Jordens Vänner
2161Alternativ StadLokalorganisation i Stockholm till Jordens Vänner
217Effekt klimatmagasinet" klimat- och hållbarhetsfrågor", "överkonsumtion av jordens resurser".
218Det naturliga steget
219AGW-svarom "antropogenic global warming" (Kopplad till Klimat-CBT).
219Aktionsgruppen mot Bromma-flyget
219Aspo Sverige"studera, analysera och väcka intresse för den nära förestående kulmen i jordklotets oljeutvinning".
219CogitoGrön tankesmedja. "ekologisk och solidarisk anda". "långsiktigt hållbara levnadsförhållanden i alla delar av världen". "kritiskt förhållningssätt till dominerande ekonomiska och politiska maktstrukturer".
219Cornucopia?"Sveriges största blogg inom finans, ekonomi och miljö, samt en av de största inom politik", "investeringar, finans, energi, peak oil, olja, skog och kanske lite jordbruk".
219EcoprofileForum för hållbar konsumtion
219FramtidsrealisternaMot bakgrund av växande klimat-, miljö- och resursproblem är vi övertygade om att det krävs vad vi kallar för "ny existensförståelse".
219Framtidsverket
219Fältbiologerna
219Föräldravrålet"samla en tillräckligt stor mängd människor/väljare för att politikerna ska känna att de har folkets mandat att agera i klimatfrågan".
219Global Action Plan, Gap"miljontals människor världen över successivt ska bli mer medvetna och med hjälp av GAPs handlingsprogram börja leva mer hållbart".
219Global utmaning"oberoende tankesmedja som verkar för demokrati och hållbar utveckling".
219Grand Panthers
219Hagainitiativet"företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet".
219Hållbarhetscirkeln"Vill du förbättra lönsamhet och kvalitet samtidigt som du tar ett socialt ansvar och förbättrar er arbetsmiljö? Vill du samtidigt att ditt företag minskar sin miljöpåverkan?".
219Klimat-CBTMail-kurs om Klimatet (Kopplad till AGW-svar)
219Klimatomställning Göteborg 2.0Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar
219Klimatriksdag"Klimatriksdagen kommer att ta fram konkreta förslag på hur omställningen ska gå till så att vi kan sätta press på politikerna i valet 2014.".
219Kollektivtrafikant Stockholm
219life2053.seUtforska livet i en hållbar framtid i en svensk storstad 2053.
219Medveten konsumtion"nätverk av folk som hjälper varandra att kunna ta mer medvetna konsumtionsbeslut ur miljö- och rättviseperspektiv".
219MiljömagasinetPolitiskt, religiöst och fackligt oberoende
219Nyskapande klimatrapport räknar in varorna från Kina och flygresorna"koldioxidutsläpp som orsakas av importerade varor och internationella flygresor"
219Omställning i Sverige"I våra hemkommuner och stadsdelar kan vi samlas för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar".
219Push Sverige"plattformen där unga samarbetar för hållbarhet"
219Radikalisera klimatpolitiken nu"beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå".
219Stockholm Environment Institute"bring about change for sustainable development by bridging science and policy".
219Stockholm Resilience Centre"Research for governance of social-ecological systems".
219Stockholmsmiljö"aktuella miljöpolitiken i Stockholm och följa med i Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete". S-sajt.
219Supermiljöbloggen"senaste och mest aktuella nyheterna om miljö och klimat"-
219Svenska Plan B"den svenska versionen av Lester Browns plan för att rädda civilisationen".
219Tillväxt-reflekteraStellan Tengroth: "Känner en oro över att vi är på väg i en ohållbar rikting".
22Internationellt
221Global Footprint Network"using more resources than the Earth can provide".
221Waste atlas
222350.org"upper limit for carbon dioxide in the atmosphere".
223Beyond Growth"increased growth = environmental collaps, decreased growth = economic collaps. Getting beyond the growth paradox".
223DegrothPedia" economic growth appears more and more as the problem and not the solution".
223Global challanges
223Our finite worldExploring how oil limits affect the economy
223Post carbon instituteFounded in 2003, Post Carbon Institute is leading the transition to a more resilient, equitable, and sustainable world.
223Postgrowth"a sustainable economy whose purpose is something greater ? like the well-being of people and nature".
223R&D, Research & Degrowth
223Resilience"both an information clearinghouse and a network of action-oriented groups".
223Steady State Revolution"economy where we value life, liberty, and the pursuit of happiness ? not bigger, more, and the pursuit of growth".
223World Wildlife Fond
2234CASSECentre for the Advancement of the Steady State Economy. "Growth, especially in wealthy nations, is already causing more problems than it solves".
22342CASSE blog
224International Energy Agency, IEA"energy policy advisor to 28 member countries".
224Ipcc, Intergovermental panel on climate change"leading international body for the assessment of climate change".
224Make Wealth History"Christians"", ""sustainability and equality".
224NEF Tripple Crunch Blog"solutions that challenge mainstream thinking on economic, environment and social issues".
224The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)"draw attention to --- growing costs of biodiversity loss and ecosystem degradation, and to draw together expertise from the fields of science, economics and policy to enable practical actions moving forward".
224Worldwatch Institute"Vision for a sustainable world".
229Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion
23Miljöföretag
231Framtidens miljö"för en affärsdriven hållbar utveckling"
231Magnus Nilsson Produktion"konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med transportfrågor, klimat och naturvård som specialitet med särskild kompetens när det gäller EU-anknutna frågor inom transport och klimat.".