Karl Petré Stockholm, Sweden LÄNKLISTA Vebbsajten 'Global reform' Nr 2dr Ver Löp 2015.04.01
Jag gillar:
- +
* Urval * Öppna * Anm
qq
1Partier
11SocialdemokraternaSocialdemokratiska Arbetarepartiet
110Socialistinternationalen
111Party of European Socialists, Pes
112S i Stockholm
114Hbt-socialdemokrater
114International Union of Socialist Youth, IusySvenska medlemmar: Ssu och S-studenterna
114S-kvinnor
114Socialdemokratiska Studentförbundet
114Ssu
114Tro och solidaritetF d Broderskapsrörelsen
12Andra riksdagspartier
121Vänsterpartiet
122Miljöpartiet
123Moderaterna
124Folkpartiet
125Centerpartiet
126Kristdemokraterna
127Svergiedemokraterna
13Övriga partier
132Socialistiska partietSp
134Rättvisepartiet SocialisternaRs
2Miljö
21svenskt
211Steg 3"tillsätts resurser för att ta fram en plan för en fungerande samhällsmodell, som inte är beroende av ekonomisk tillväxt".
212Greenpeace"bevara miljön och verka för fred".
213Klimataktion" akut att påbörja klimatomställningen", "delar av dagens ordning är oförenlig med hållbarhet och rättvisa på längre sikt".
214Naturskyddsföreningen" ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation".
215Världsnaturfonden WWF
216Miljöförbundet Jordens Vänner
2161Alternativ StadLokalorganisation i Stockholm till Jordens Vänner
217Effekt klimatmagasinet" klimat- och hållbarhetsfrågor", "överkonsumtion av jordens resurser".
218Det naturliga steget
219AGW-svarom "antropogenic global warming" (Kopplad till Klimat-CBT).
219Aktionsgruppen mot Bromma-flyget
219Aspo Sverige"studera, analysera och väcka intresse för den nära förestående kulmen i jordklotets oljeutvinning".
219CogitoGrön tankesmedja. "ekologisk och solidarisk anda". "långsiktigt hållbara levnadsförhållanden i alla delar av världen". "kritiskt förhållningssätt till dominerande ekonomiska och politiska maktstrukturer".
219Cornucopia?"Sveriges största blogg inom finans, ekonomi och miljö, samt en av de största inom politik", "investeringar, finans, energi, peak oil, olja, skog och kanske lite jordbruk".
219EcoprofileForum för hållbar konsumtion
219FramtidsrealisternaMot bakgrund av växande klimat-, miljö- och resursproblem är vi övertygade om att det krävs vad vi kallar för "ny existensförståelse".
219Framtidsverket
219Fältbiologerna
219Föräldravrålet"samla en tillräckligt stor mängd människor/väljare för att politikerna ska känna att de har folkets mandat att agera i klimatfrågan".
219Global Action Plan, Gap"miljontals människor världen över successivt ska bli mer medvetna och med hjälp av GAPs handlingsprogram börja leva mer hållbart".
219Global utmaning"oberoende tankesmedja som verkar för demokrati och hållbar utveckling".
219Grand Panthers
219Hagainitiativet"företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet".
219Hållbarhetscirkeln"Vill du förbättra lönsamhet och kvalitet samtidigt som du tar ett socialt ansvar och förbättrar er arbetsmiljö? Vill du samtidigt att ditt företag minskar sin miljöpåverkan?".
219Klimat-CBTMail-kurs om Klimatet (Kopplad till AGW-svar)
219Klimatomställning Göteborg 2.0Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar
219Klimatriksdag"Klimatriksdagen kommer att ta fram konkreta förslag på hur omställningen ska gå till så att vi kan sätta press på politikerna i valet 2014.".
219Kollektivtrafikant Stockholm
219life2053.seUtforska livet i en hållbar framtid i en svensk storstad 2053.
219Medveten konsumtion"nätverk av folk som hjälper varandra att kunna ta mer medvetna konsumtionsbeslut ur miljö- och rättviseperspektiv".
219MiljömagasinetPolitiskt, religiöst och fackligt oberoende
219Nyskapande klimatrapport räknar in varorna från Kina och flygresorna"koldioxidutsläpp som orsakas av importerade varor och internationella flygresor"
219Omställning i Sverige"I våra hemkommuner och stadsdelar kan vi samlas för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar".
219Push Sverige"plattformen där unga samarbetar för hållbarhet"
219Radikalisera klimatpolitiken nu"beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå".
219Stockholm Environment Institute"bring about change for sustainable development by bridging science and policy".
219Stockholm Resilience Centre"Research for governance of social-ecological systems".
219Stockholmsmiljö"aktuella miljöpolitiken i Stockholm och följa med i Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete". S-sajt.
219Supermiljöbloggen"senaste och mest aktuella nyheterna om miljö och klimat"-
219Svenska Plan B"den svenska versionen av Lester Browns plan för att rädda civilisationen".
219Tillväxt-reflekteraStellan Tengroth: "Känner en oro över att vi är på väg i en ohållbar rikting".
22Internationellt
221Global Footprint Network"using more resources than the Earth can provide".
221Waste atlas
222350.org"upper limit for carbon dioxide in the atmosphere".
223Beyond Growth"increased growth = environmental collaps, decreased growth = economic collaps. Getting beyond the growth paradox".
223DegrothPedia" economic growth appears more and more as the problem and not the solution".
223Global challanges
223Our finite worldExploring how oil limits affect the economy
223Post carbon instituteFounded in 2003, Post Carbon Institute is leading the transition to a more resilient, equitable, and sustainable world.
223Postgrowth"a sustainable economy whose purpose is something greater ? like the well-being of people and nature".
223R&D, Research & Degrowth
223Resilience"both an information clearinghouse and a network of action-oriented groups".
223Steady State Revolution"economy where we value life, liberty, and the pursuit of happiness ? not bigger, more, and the pursuit of growth".
223World Wildlife Fond
2234CASSECentre for the Advancement of the Steady State Economy. "Growth, especially in wealthy nations, is already causing more problems than it solves".
22342CASSE blog
224International Energy Agency, IEA"energy policy advisor to 28 member countries".
224Ipcc, Intergovermental panel on climate change"leading international body for the assessment of climate change".
224Make Wealth History"Christians"", ""sustainability and equality".
224NEF Tripple Crunch Blog"solutions that challenge mainstream thinking on economic, environment and social issues".
224The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)"draw attention to --- growing costs of biodiversity loss and ecosystem degradation, and to draw together expertise from the fields of science, economics and policy to enable practical actions moving forward".
224Worldwatch Institute"Vision for a sustainable world".
229Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion
23Miljöföretag
231Framtidens miljö"för en affärsdriven hållbar utveckling"
231Magnus Nilsson Produktion"konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med transportfrågor, klimat och naturvård som specialitet med särskild kompetens när det gäller EU-anknutna frågor inom transport och klimat.".
3Humanism
31Humanisterna
311HumanistenHumanisternas
32Human-etiska föreningen
33International Humanist and Ethical Union "world union of more than 100 Humanist, rationalist, laïque, ethical culture, atheist and freethought organisations in over 40 countries".
34The Freedom of Thought Repport"A global report on discrimination against humanists, atheists and the nonreligious".
4Fackföreningar
41LandsorganisationenLo
411Lo-tidningen
42Etuc, European Trade Union Confederation
5Bloggar
50(S)2013"reformdebatt med syfte att bidra till --- partiprogrammet --- 2013".
50Alliansfritt Sverige
50Netroots
50S i Bromma
50S-bloggar
51Aleklett's energy mixGlobala energisystem, peak oil, mm
51Anders Löwdin
51Christer Sanne
51Ekosmedjan"från ett vänsterperspektiv skriver om politik, miljö och ekonomi". "Om vi inte ändrar vår livsföring går världen mot en ekologisk katastrof.".
51Esbatis kommentarerAli Esbati
51Hbt-sossenAlexandra och Åsa Einerstam
51JämlikhetsandenStaffan Lindström
51Kajsa Borgnäs
51Lena Sommestad
51Röda BergetPeter Johansson
51Sjölander
51Uppsalainitiativetsvar på "klimatskeptikernas" spridande av missuppfattningar och desinformation kring global uppvärmning och forskning
51Veronica Palm
6Tidningar, tidskrifter
61Dagens Arena
61Etcetera
61Fria tidningar
61Fronesis
61Internationalen
61Offensiv
61Socialisten
61Tiden"socialistisk idé- och debattidskrift".
61TvärdragUng socialdemokratisk debatt
7Tankesmedjor
71Arbetarrörelsen Forskarnätverk
71Arenagruppen"partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt".
71Forum Egalia"hållbarhet och jämlikhet". "bidra till ett lokalt perspektiv som inspirerar till praktiska exempel och metoder för genomförande av en socialdemokratisk grön politik.".
71Foundation for European progressive studies, Feps"Working together for a progressive Europe".
71Fri Tanke"främja upplysningens idéer, värna om individens fri- och rättigheter samt verka för sekulär etik och politik".
71KatalysInstitut för facklig idéutveckling
71Sektor 3"förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer".
71Tankesmedjan Tidengrundad gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF
71TankeverksamhetenEn socialdemokratisk tankesmedla i Göteborg
71Urban (s)"samla medlemmar, sympatisörer och vänner för en idédiskussion kring hur en modern socialdemokratisk politik kan se ut".
8Övrigt
81Avaaz
81Bortom BNP-tillväxt"undersöka vad som händer om tillväxten avstannar".
81Ekonomistas"sex forskare i nationalekonomi som brinner för saklig samhällsdebatt och nationalekonomisk forskning. Ekonomistas har ingen gemensam politisk uppfattning".
81Global rättvisa nu!
81MarinaledaEn socialistisk by i Spanien
81Not for sale"equips and mobilizes Smart Activists to deploy innovative solutions to re-abolish slavery in their own backyards and across the globe".
81Nätverket för kortare arbetstidSharing the Work Sparing the Planet
81Ordfront
81Peak prosperityThe 3 Es
81Svenska Freds"konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati".
81Sveriges Konsumenter
81Swedwatch"granskar svenska företag i låglöneländer, med målet att bidra till en hållbar global utveckling".
81Transparacy International
81Vänsterekonomerna"nätverk av rödgröna ekonomer, tyckare och förståsigpåare, inom och utanför partier och akademi."
81Wikileaks
9Myndigheter
9210Naturvårdsverket
AStatistik
A1Fn-förbundet
A1GapminderHans Roslings skapelse. World?s most important trends
A1Portalen för historisk statistik
A1Scb
A1World Economic Forum
A1World Economy (Oecd)
A1World top incomes
B1-applicerar marxistiska analysverktyg på produktionens relation till tid och rum
B1-effekten av acceleration på olika plan
B1Faster
B1Konsumtionsrapporten 2012'Ju mer vi konsumerar desto mer välmående, lyckliga och tillfreds tycks vi vara.'
B1Life Inc
B1Present shock
CKalendrar
C1EnventSveriges samlingsplats för miljö- och hållbarhetsevenemang
C1Föreläsningar Abf