Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Nr 2dp Ver 2 2013.09.10
Mitt politiska liv
Världen behöver räddas. Men jag ser de politiska ledarnas oförmåga. Jag är medlem i Socialdemokraterna, som jag vill ska rädda världen med en förnuftig politik och de breda massors aktiva stöd och deltagande. Min politiska aktivitet har länge varit låg, förutom i tankarna. Som pensionär har jag orkat mer.

Mitt politiska liv är ungefär följande:
1945 Född av borgerliga och kristliga föräldrar.
1951 Döpt först vid sex års ålder
- Ej konfirmerad
1964 Utträdd ur kyrkan.
1965 Skrivit två limrikar mot Usa i Vietnam respektive mot Viet Cong.
- Demonstration för u-hjälp. På mitt plakat: flera %.
1966 Hermansson var bäst i valdebatten, men jag vågade inte ens rösta på sossarna.
- Tidvis pacifist när jag låg i lumpen.
1967 Aktiv ett år i Fnl-grupper. Tryckte Vietnam-bulletinen i källaren på Pålsundsgatan.
1968 Påbörjade universitetsstudier. Några år men ingen examen.
"Dubbelmaoist" under några hetsiga veckor.
Röstade på Kfml.
Läste Lenins "Staten och revolutionen" och blev av den anti-stalinist men positiv till Lenin.
1969 Med i Vuf, vpk's ungdomsförbund.
Extra som taxichaffis. Blev sen mitt yrke i 10 år.
1973 Med Vpk Birka-Vasa i Stockholm.
Med i Chilekommittén (ChK).
1974 Med i Kaf, föregångare till dagens Socialistiska Partiet (Sp).
1975 Med i ChK's nationella styrelse.
1976 Flyttar till Sundsvall. Dit flyttar flera kaffare.
Riksdagskandidat (!) för Kaf. 16 000 röster i hela landet.
År av intensiv politisk aktivitet. Stöd till strejkande, internationell solidaritet, mot kärnkraft osv.
1979 Blev svarvare på Amu. Alla fick jobb på Sundsvalls Verkstäder utom jag, eftersom jag var kommunist (enligt bevittnad utsaga).
1980 Jobb på Gränges Aluminium. Några andra kaffare började också där. År av politisk och facklig aktivitet. Vi avslöjade förskingrande fack-kassör, vilket ledde till att jag blev kassör. (Det fanns 250 000 att förskingra.) Den "byråkratiska" styrelsen fick gå och en radikal oppostion tog över. "Massaktivitet" med många positiva inslag, men utan begränsningar. Vild strejk.
1985 Gick ur Kaf/Sp för att de inte brydde sig om vänstermajoriteten i valet.
1986 Hittade Offensiv, som var både sossar och revolutionärer. Dessa splittrades stax i en liten del (Socialisten) som jag sympatiserade med, och en större del (Rättvisepartiet Socialisterna) som är ungefär som Sp.
Med i Socialdemokraterna.
En kort periods aktivitet i Socialisten. Sedan passivitet. I princip har jag aldrig varit aktiv i Socialdemokraterna, men varit medlem och röstat på dem sedan 1987.
Under några år prioriterade jag universitets-studier på min fritid. Matte, statistik, nationalekonomi.
1995 Fick en fil-kand-examen med främst nationalekonomi och läste sedan ytterligare 60 p arkiv. Har sedan dess arbetat med arkiv och dokumenthantering.
Under åren fram till 2009 har jag prioriterat utveckling av mitt yrke även på min fritid.
2007 Med i Humanisterna, men inte aktiv.
2009 Så smått börjat aktivera mig i socialdemokraterna i Bromma.* Där blev jag sekreterare under några år.
Jag är också med i styrelsen för Minneberg-Tranebergs S.
Mycket tid har jag ägnat åt propaganda (mest val 2010) i Bromma, åt diskussioner i Minneberg-Traneberg, Bromma och Stockholms Arbetarkommuns representantskap.
Jag har utarbetat ett studiematerial* om Social Ekologi åt Stockholms Arbetarkommun och hållit ett par cirklar kring det.
Jag är med i Visionsgruppen inom Klimataktion*.
Under en period har jag engagerat mej i Alviks Kulturhus*.
Allra mest har jag läst och skrivit, vilket syns på denna sajt. Där kan man också se, att det har varit mindre på sista tiden. Det har varit av privata skäl.
2013 Jag försöker nu främst bli mer läsande, för att kunna skriva ner de viktigaste slutsatserna.
Med åren har mina idéer förändrats. Passivitet och brist på kontakt med politiska personer försvårar utvecklingen av politiska idéer. Men samtidigt har jag varit fri att bara tänka. De senaste åren har jag åter försökt tänka mer systematiskt. Om jag tidigare lutade åt uppfattningen, att socialismen var historiskt bestämd att komma (i en demokratisk, icke-"stalinistisk" form), så tror jag nu att den är nödvändig och jag hoppas att den är möjlig. Jag är "mycket tveksam till" (= understatement) att dagens borgare, gråsossar, revolutionärer, kapitalister, byråkrater har tillräckliga program för jordens överlevnad i anständiga former. Men program smids idag runt hela jorden. Socialistiska och "liberala", men även många förskräckligt reaktionära. Även jag vill vara en smed. Och jag försöker själv igen bidra till den nödvändiga kampen!

-o-

Jag har naturligtvis ett annat liv också, utöver det politiska. Det mesta är mycket privat, som jag inte skriver om på det här sättet. Och jag har haft ett yrkesliv. Om det har jag haft en annan vebbsajt: Dokumentverkstan*. (Den fungerar numera haltande datamässigt.)